A mediációs/közvetítői eljárás általában óradíjas szolgáltatás, melynek díját a mediátor határozza meg az általános szakértelmet igénylő esetekre tipizálva.
Ennek során a hazai díjak mellett a különös szakértelmet igénylő eseteket, a mediátor fő szakterülete és az ügy természete, jellege is befolyásolja.
A költségek viselését a felek egyenlő részben osztják meg egymás között.
Minden esetben a várható költségek tekintetében az eljárás megkezdése előtt megállapodás születik a szolgáltatást igénybe vevő(k) és a mediátor(ok) közt.

Általánosságban 2012. évben a mediációs díjak:

Az első kapcsolatfelvételt követő esetmegismerés, konzultáció, részletes tájékoztatás adása a félnek a mediációról, független attól, hogy azt felkérés követi-e vagy sem: Bruttó: 15.000.-Ft/fő/óra

Érdekelt felek írásos megbízása alapján a jogi közvetítői eljárás minden megkezdett órája: Bruttó: 10.000.-Ft/fő/óra

Bármelyik fél (akár mindkét fél) kérésére hatástanulmány elkészítése az adott ügyben lehetséges megoldásokról, összevetve a hazai bírósági gyakorlattal. Különös tekintettel kiemelve azokat a lehetőségeket, melyek a felek legkevesebb traumájával, emberi méltóságuk megtartásával, gyors és maradandó vitarendezéssel kecsegtetőnek mutatkoznának. Ezen megalapozott írásos szakvélemény díja: Bruttó: 98.000.-Ft

Egyezség létrejöttét követően a mediáció során született megállapodás írásba foglalása, teljes bizonyító erejű magánokirat készítése:
Bruttó: 30.000.-Ft

A teljes mediációs eljárás költsége messze alulmarad a hagyományos bírósági út (ügyvéd, szakértő(k), tanú(k), eljárási illeték stb.) igénybevétele esetén keletkező ráfordítással. Időtartama jogszabály szerint sem haladhatja meg a 4 hónapot. Nincs nyertes és nincs vesztes, de van egyezség, amit maguk alakítottak ki – a mediátor közreműködésével – , tehát visszaáll az eredeti állapot. A megállapodás kézfogással és nem ítélettel zárul! A szakirodalom szerint is a mediációs eljárások 85%-a megállapodás aláírásával zárul.