A mediáció igénybevétele a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján lehetséges.
A MEDIÁCIÓ EGY KONFLIKTUST TISZTÁZÓ, PERMEGELŐZŐ, PERHELYETTESÍTŐ, EGYEZSÉGET HOSSZÚTÁVRA LÉTREHOZÓ, ALTERNATÍV, INTELLIGENS VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS.
A mediátor az emberi kapcsolatokat és választott szakterületeit jól ismerő, megfelelő gyakorlattal és empátiával rendelkező szakember. A hagyományos bírósági rendszertől független, kívülálló, speciális mediátor képzettséggel rendelkezik. Jogvitában mediátorként/közvetítőként a Közigazgatási és Igazgatási Minisztérium (korábban Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
által regisztrált közvetítők jogosultak eljárni, elérhetőségüket a KIM oldal-honlapján lehet megtalálni: (http://közvetitok.irm.gov.hu).

A mediációs eljárás/folyamat a megkeresést követően egy előkészítő megbeszéléssel kezdődik. A felek külön-külön találkoznak a mediátorral maximálisan 1 óra időtartamban. Az általuk elmondottak alapján – amennyiben együttes felkérés történt, illetőleg a felkérést e beszélgetés után is minden érdekelt megerősíti – nyilatkozik, hogy elfogadja-e a felkérést.
A felkérés elfogadása után írásban kerül rögzítésre a megbízás mediátori eljárás lefolytatására. Tartalmi elemei a felek adatai, a jogvita tárgya, díjazása.
Mediációs ülés megtartása. Egy ülés időtartama maximálisan 3 óra. Szükség esetén ismételt ülés(ek) megtartásában állapodhatnak meg. Jogszabály erejénél fogva a mediáció 4 hónapot nem haladhat meg.
Egyezség megszületése esetén, ennek írásba foglalása. A vitás ügy lezárása.
A mediátor feladata annak a légkörnek a megteremtése, amiben a felek biztonságban érzik magukat, kellően nyitottá válnak a vélt- vagy valós problémáik megtárgyalására, kibeszélésére, egymás meghallgatására. Az ülést a mediátor pártatlanul irányítja, szabályozza és mederben tartja az esetleges indulatokat. A vitás konfliktus megoldására irányított kommunikációs technikákkal ösztönzi a feleket. Nem vitatkozás a cél, hanem a párbeszéd. Saját maguk kell hogy megoldják a problémáikat, hiszen ez a biztosítéka, hogy a megkötött egyezséget be is tartják a későbbiekben. A mediátor dolga, hogy elősegítse az adott helyzetben és esetben a legkisebb érdeksérelemmel járó kölcsönösen elfogadható és vállalható megoldás megtalálását. A mediátor ugyan aktívan közreműködik, de nem dönt. A döntés joga és felelőssége végig a felek kezében marad. Az ülés(ek) nem nyilvánosak. A közvetítőt igen szigorú titoktartási kötelezettség terheli az ügy tárgyalása során birtokába került információk és adatok tekintetében.
A szakirodalom a sikeres mediációk arányát 80-85%-ra teszik. Ez tehát rendkívül hatékony vitarendezési mód, mely megőrzi a felek emberi méltóságát, nem mond ítéletet felettük, nincs alaki, eljárási kötöttség, a bírósági jogérvényesítéshez képest jóval olcsóbb, nagyságrendekkel rövidebb és intelligens vitarendezési mód.