Ha Ön egy megbízható jogászt keres Göd környékén, és szeretné, ha ügyei gyorsan, pontosan elintézésre kerülnének, szeretne problémájára mielőbb megfelelő megoldást találni, jó helyen jár.

Gyors, precíz munkavégzés, korrekt, megfizethető áron. A rám bízott ügyét gyorsan, pontosan, a határidők betartásával és személyesen kezelem. Gyors, szakszerű tájékoztatással igyekszem megoldást találni a problémájára. Egyéni igényeinek megfelelően, folyamatos egyeztetés és tájékoztatás mellett látom el jogi képviseletét.

Dr. Szabó Ferenc mediátor rólam

Ezt a honlapot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 001824/1 számon akkreditált Dr. Szabó Ferenc Tamás igazságügyi mediátor, szakjogász tartja fenn a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

RELEVÁNS VÉGZETTSÉGEK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Jogász (PT D 000169)
Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Továbbképző Intézet
Betegjogi szakjogász (PT B 023254)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Ellátottjogi képviselő (Orsz.Nytsz: E-043/2004)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Betegjogi képviselő (Orsz.Nytsz: B-025/2004)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Gyermekjogi képviselő (Orsz.Nytsz: Gy-141/2006)
Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Mediációs képzés (01-0360-06)
Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Mediációs módszertan továbbképzés (S-05-013/2008)

RELEVÁNS TEVÉKENYSÉGEK

Ügyvezető igazgató, Medotel Eü.Kft. (1996-)
Igazgató, Idősek Otthona Göd (1996-)
Ellátottjogi képviselő Budapest, Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítvány
(2004-2009)
Kórházi jogi tanácsadó (2007-2008)
Ellátottjogi szakreferens Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítvány Központ
(2008-2009)

ÁLTALÁNOS MEDIÁCIÓN KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

EGÉSZSÉGÜGYI MEDIÁCIÓ

Egészségügyi ellátással kapcsolatban keletkezett jogviták, beleértve az intézményen belüli munkaviszonyból eredő, azzal kapcsolatos jogviták,
egészségügyi szolgáltató és a beteg/ellátott közti viták, felelősség kérdése, kártérítési igények

SZOCIÁLIS MEDIÁCIÓ

Szociális alapellátással összefüggésben keletkezett jogviták a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közt,
szociális szakellátás (idősotthon, fogyatékosok otthona, lakóotthon) során adódó viták, intézményen belüli munkaviszonyból adódó jogviták éppúgy, mint a szociális szolgáltató és a kliens közötti jogviták rendezése,

GYERMEKJOGI MEDIÁCIÓ

Gyermekekkel, kiskorúakkal kapcsolatos jogsértések mediálása családon belül és azon kívül,
gyermeki jogok érvényesítésére irányuló jogviták.

PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ

CSALÁDJOGI MEDIÁCIÓ

TEVÉKENYSÉGI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA